Sözlükte "argo" ne demek?

1. Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek ya da topluluktaki insanların kullandığı özel dil ya da sözcük dağarcığı.
2. Toplumdışı kişilerin kullandığı kaba söz ya da deyimler.
3. Genel kullanım dışı biçim ya da özellikleri olanargo

Argo kelimesinin ingilizcesi

n. Slang
Köken: Fransızca

--Reklam--